ISO 22000:2018

استاندارد مدیریت ایمنـی مواد غذایـی

   ISO 22000

Food Safety Management System

 
سيستم مدیریت ایمنی مواد غذايي، ISO 22000 ،استانداردهاي پايه براي شناسايي و مدیریت كاراي ريسكهاي صنعت غذا از دو دیدگاهایمنی و صرفه اقتصادی مي باشد. پیاده سازي این استاندارد رويكرد پیش گیرانه ای را جایگزین روش کنترل كيفي پايان خط تولید مي نماید.
این استاندارد همچنین رويكردی به جهت پوشش تمامی جنبه هاي مؤثر در ایمنی در سراسر زنجیره غذا از خرید مواد خام تا مصرف کننده نهايي محصول شما Farm to Fork معرفی مي نمايد. این استاندارد الزامهاي سيستم مدیریت ایمنی مواد غذايي كه براي اثبات توانايي و کنترل خطرهای ایمنی مواد غذايي يك سازمان در زنجیره مواد غذايي لازم است را معین مي كند.
این الزام ها براي تضمین ایمنی مواد غذايي در زمان مصرف ضروری است. و براي تمام سازمانهايي كه در زمنیه ای از زنجيره مواد غذايي فعالیت داشته و بخواهند سيستم هايي اجرا نمایند كه محصول هاي ایمن و پایدار تهیه نمايد، صرف نظر از اندازه، کاربرد دارد.
 
 

 
برخی از مشتریان

شرکت کارخانجات داروپخش

شرکت گلدم

شرکت پویا غرب

صنایع زرهی بنی هاشم(صنایع دفاع )

مجتمع فولاد مبارکه

سازمان بسیج مهندسین

صنایع غذایی مینو

صنایع بلبرینگ ایران ( سهامی عام )

شرکت کارخانجات داروپخش

سازمان فنی و حرفه ای

شرکت راهبران فولاد

داروسازی امین (سهامی عام )

صنایع سیم و کابل مسین

شركت توکارنگ فولاد سپاهان

شهرداری تبریز ( اعتباری کارکنان )

زلال ایران

شرکت بروجن خودرو

گروه صنایع غذایی مینو

شرکت به لبن

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

مجتمع دخانیات استان اصفهان(سهامی عام)

خوشگوار

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )

گروه صنعتی محورسازان ایران خودرو

گروه صنعتی انتخاب

صنایع پارسیان سازه سپاهان (سهامی عام)

شرکت جام پاک(پلیکان)

پگاه اصفهان (سهامی عام )

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

فولاد صبا

کارخانجات پگاه

صنایع سیم و کابل همدان

شرکت حایر پلاستSMS خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای شرکت هیوا، شماره تلفن همراه خود را وارد نمائید.