ISO 45001:2015

استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ISO45001:2018
Occupational Health & Safety Management System

 
افزایش شرایط نا مطلوب کاری و حوادث ناشی از کار که نهایتا موجب کهولت زود به هنگام و نارضایتی کارکنــان از محـل کار خود می شود
خسارت های مالی پنهانی را به سازمان تحمیل می کند که در برخی مواقع برابر با هزینه تولید و یا بیشتر از آن خواهد شد.
این استاندارد ، سازمان را قادر می سازد تا ریسک های ایمنی و شغلی مرتبط با منابع انسانی و اموال خود را تحت کنترل درآورد و کارایی سازمان را بهبود بخشد .و یک چارچوب مدون و جامع را جهت رسیدگی به وضعیت ایمنی و بهداشت کاری پرسنل ارائه می دهد.
که با اجرای آن ، سازمانها می توانند علاوه بر برآورده ساختن الزامات قانونی مرتبــط ( مانند قانون کار) از بروز هزینه های ناشی ازبیماریهای شغلی و همچنین انجام شکایتها ی مختلف نزد مراجع قانونی ، جلوگیری کنند. 

برخی از مشتریان

فولاد صبا

شهرداری تبریز ( اعتباری کارکنان )

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

شرکت گلدم

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

صنایع زرهی بنی هاشم(صنایع دفاع )

گروه صنعتی انتخاب

شرکت بروجن خودرو

صنایع بلبرینگ ایران ( سهامی عام )

سازمان فنی و حرفه ای

گروه صنایع غذایی مینو

مجتمع فولاد مبارکه

صنایع غذایی مینو

صنایع سیم و کابل همدان

شركت توکارنگ فولاد سپاهان

شرکت کارخانجات داروپخش

زلال ایران

شرکت به لبن

شرکت جام پاک(پلیکان)

صنایع پارسیان سازه سپاهان (سهامی عام)

شرکت کارخانجات داروپخش

شرکت حایر پلاست

کارخانجات پگاه

صنایع سیم و کابل مسین

مجتمع دخانیات استان اصفهان(سهامی عام)

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )

شرکت پویا غرب

پگاه اصفهان (سهامی عام )

شرکت راهبران فولاد

سازمان بسیج مهندسین

داروسازی امین (سهامی عام )

خوشگوار

گروه صنعتی محورسازان ایران خودروSMS خبرنامه
برای اطلاع از آخرین خبرهای شرکت هیوا، شماره تلفن همراه خود را وارد نمائید.